messager
 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แพลตฟอร์มรับเรื่องและการจัดการปัญหาผ่าน Application Traffy Fondue (7 ภาพ)
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 256 ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย มอบหมายให้นางสกุณา พรหมมา ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย และงานพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แพลตฟอร์มรับเรื่องและการจัดการปัญหาผ่าน Application “Traffy Fondue” ตามโครงการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ประกอบด้วย สท กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านบ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การแจ้งเหตุและการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย