info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680


เทศบาลตำบลศรีถ้อย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 75
เมื่อวาน 236
เดือนนี้ 3,021
เดือนที่แล้ว 7,033
ทั้งหมด 27,892

info ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการร้องเรียน
 
ผู้ร้องเรียนสามารถ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย ดังนี้ 
๑).ติดต่อ ประสานยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรง ยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลศรีถ้อย
๒).ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารร้องเรียนมายัง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย เลขที่  ๒๔๕ หมู่ที่ ๙ บ้านสันติสุข ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  ๕๖๑๓๐ 
๓).ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕๔๔๙ ๙๖๗๙ 
๔).ช่องทาง Line.  Sritroylocal wifi u: Seetoy P:08000444
๕).ช่องทาง Face Book ของเทศบาลตำบลศรีถ้อยWWW.sritroy 245 @hotmail.com
๖).สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย โทร ๐๙๙ ๒๔๒ ๙๘๐๗
๗).เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย WWW.sithoi.go.th
๘).ร้องเรียนทาง Emial WWW.sritroy 245 @hotmail.com
 
16 กันยายน 2562
ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการร้องเรียน
 
ผู้ร้องเรียนสามารถ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย ดังนี้ 
๑).ติดต่อ ประสานยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรง ยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลศรีถ้อย
๒).ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารร้องเรียนมายัง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย เลขที่  ๒๔๕ หมู่ที่ ๙ บ้านสันติสุข ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  ๕๖๑๓๐ 
๓).ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕๔๔๙ ๙๖๗๙ 
๔).ช่องทาง Line.  Sritroylocal wifi u: Seetoy P:08000444
๕).ช่องทาง Face Book ของเทศบาลตำบลศรีถ้อยWWW.sritroy 245 @hotmail.com
๖).สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย โทร ๐๙๙ ๒๔๒ ๙๘๐๗
๗).เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย WWW.sithoi.go.th
๘).ร้องเรียนทาง Emial WWW.sritroy 245 @hotmail.com
 
16 กันยายน 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย