info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 381
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) วันอังคาร ที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมส poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ครั้งแรก วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย