เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow แผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
insert_drive_file เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อย (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อย (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อย (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อย (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและเลขาณุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 413
insert_drive_file สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย