info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 338
play_arrow แผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อย
insert_drive_file เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อย (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อย (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อย (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและเลขาณุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย