messager
 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow คู่มือหรือมาตรฐานทางการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
คู่มือสำหรับประชาชน การเเจ้งขุดดินและถมดิน
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
find_in_page คู่มือการจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ (KTB Corporate Online) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
คู่มือการปฎิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย เพิ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
คู่มือการเงินและบัญชีของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 253
คู่มือการปฏิบัติงาน งานรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
find_in_page คู่มือปฏิบัติงาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง การเบิกจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
คู่มือการเลื่อนระดับ ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ระดับอาวุโส และระดับชำนาญการพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 849
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 410
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย