เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow การโอนงบประมาณ
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 27 กองสาธารณสุขฯ
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 26 กองช่างเทศบาลฯ
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 24 สำนักปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 23 กองคลังเทศบาลฯ
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 22 สำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 20 กองช่างเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 19 สำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 18 กองสาธารณสุข ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 17 กองช่างเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 16 สำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 14 กองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file โอนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 37 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 36 กองคลังเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 35 กองช่างเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 32 สำนักปลัดเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 31 กองคลังเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 29 กองคลังเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย