messager
 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 กองการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 กองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 กองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 กองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลง กองการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 กองสาธารณสุขฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 76
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 กองสาธารณสุขฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 กองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย