เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow รายงานการเงินและบัญชี
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 (ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาตร (เมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาตร 2 มกราคม-มีนาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย