เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
verified_user เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
insert_drive_file แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) เทศบาลตำบลศรีถ้อย พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ระเบียบเทศบาลตำบลศรีถ้อย ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลศรีถ้อย พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย ระเบียบเทศบาลตำบลศรีถ้อย ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลศรีถ้อย พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ระเบียบเทศบาลตำบลศรีถ้อย ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น(ฝ่ายบริหารท้องถิ่น) เทศบาลตำบลศรีถ้อย พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศระเบียบเทศบาลตำบลศรีถ้อย ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น (ฝ่ายบริหารท้องถิ่น) เทศบาลตำบลศรีถ้อย พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file บันทึกช้อความ แจ้งเวียนและถือปฏิบัติตามระเบียบเทศบาลตำบลศรีถ้อย ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลศรีถ้อย พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งเวียนและถือปฏิบัติตามระเบียบเทศบาลตำบลศรีถ้อย ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น (ฝ่ายบริหารท้องถิ่น) เทศบาลตำบลศรีถ้อย พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file บันทึกประชุมคณะทำงานจัดทำร่างจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลศรีถ้อย พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 84
photo ประชุมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตําบลศรีถ้อย ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เพื่อสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย