info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 328
volume_down ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีถ้อย ที่ 67/2564 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีถ้อย ที่ 254/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง เทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีถ้อย 241/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีถ้อย แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลศรีถ้อย แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
description คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย