เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566 - 2570 ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562 - 2565 ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เพื่อสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย