เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562 - 2565 ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เพื่อสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย