info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 314
play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เพื่อสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย