เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตมาสที่4)
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 3) เดือนเมษายน 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 2) เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3) เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ไตรมาสที่ 2) เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ครั้งที่ 1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1) เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ไตรมาสที่ 1) เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือน กรกฎาคม ประจำปี 2563 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๒) (มกราคม-มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนมีนาคม ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย