info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-499-679 โทรสาร 054-499-680

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 331
play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ครั้งที่ 1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1) เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ไตรมาสที่ 1) เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือน กรกฎาคม ประจำปี 2563 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๒) (มกราคม-มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนมีนาคม ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย
folder แถลงนโยบายนายกเทศมนตรี


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย