messager
 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ดำเนินการถ่ายทำวีดีทัศน์จะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง สวัสดิการที่เชื่อมกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ การทำฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของสมาชิกในชุมชน ณ ต้นน้ำห้วยเคียน หมู่ที่ 8 บ้านท่าต้นหาด ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 116
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในครอบครัว กิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวต้นแบบ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 96
เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีถ้อยเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็กและเยาวชนและครอบครัวในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 99
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย