messager
 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow คำสั่งการปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทน งานบริหารงานบุคคล
คำสั่ง ที่ 223 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
คำสั่ง ที่ 205 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
คำสั่ง ที่ 151 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 108
คำสั่ง ที่ 40 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58
คำสั่ง ที่ 226 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 75
คำสั่ง ที่ 225 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ปฏบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 97
คำสั่ง ที่ 159 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 78
คำสั่ง ที่ 254 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 76
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลศรีถ้อย