เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ภาพการออกประชาคมจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีถ้อย (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ภาพการออกประชาคมจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview58

folder หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดประชาคมในสถานการ Covid-19
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview59× เทศบาลตำบลศรีถ้อย