messager
 
เทศบาลตำบลศรีถ้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีถ้อย (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่2) ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีถ้อย (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview66
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีถ้อย (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36
ภาพออกประชาคม เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview47
ภาพการออกประชาคมจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview58
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีถ้อย (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview68
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีถ้อย (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview69
ภาพออกประชาคม เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview40
ภาพการออกประชาคมจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview187

folder หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดประชาคมในสถานการ Covid-19
แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview134
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview153
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview148
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview298

folder หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ(66-70) ของ ทต.ศรีถ้อย
แนวทางการจัดทำแผนฯ (66-70) ที่ มท 0810.3-ว7509 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview83
แนวทางการจัดทำแผนฯ(66-70) ที่ มท 0810.3-6086 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36
แนวทางการจัดทำแผนฯ(66-70) ที่ มท 0810.3-7467 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview37


× เทศบาลตำบลศรีถ้อย